ARTICLE D'OPINIÓ: La importància de l'activitat física per al desenvolupament del cervell

En honor al pròxim 22 de juliol, Dia Mundial del Cervell, volem parlar d’aquest òrgan tan valuós.

El cervell és l’òrgan més complex que té l’ésser humà. Se situa dins del crani, forma part del Sistema Nerviós Central (SNC) i constitueix la part més voluminosa i coneguda de l’encèfal. Les funcions principals d’aquest òrgan són:

  • Control de les funcions vitals.
  • Rep, processa, integra i interpreta tota la informació que rep dels sentits.
  • Controla els moviments i la postura.
  • És responsable de les nostres emocions i conductes.
  • Ens permet pensar, raonar, sentir…
  • Controla les funcions cognitives superiors.

El desenvolupament del sistema nerviós central humà és modulat per l’activitat física. Moltes investigacions destaquen l’impacte que té aquesta sobre el desenvolupament cerebral i l’aprenentatge durant la infància i l’adolescència. Això es deu a les “finestres de neuroplasticidad crítiques”. Però, què són aquestes “finestres”? També conegudes com a “finestres d’oportunitat”, són els moments ideals per a aprendre i exercitar l’aprés. El reforç de les habilitats motores en aquestes etapes, afavoreix les oportunitats d’explorar i aprendre, permetent l’activació d’infinitat d’interaccions que potencien el desenvolupament psicològic.

Les investigacions demostren que la realització de la pràctica esportiva optimitza la circulació i oxigenació cerebral, permet major activitat d’unes certes àrees cerebrals, millora la funció de memòria de treball i control cognitiu, augmenta la densitat òssia i muscular i millora la tolerància de l’estrés. A més, contribueix a un òptim manteniment d’un estat saludable a través d’un impacte positiu en les funcions emocionals i cognitives de l’ésser humà.

Com apunta Barris Herreros i López Ferradaz (2011), l’exercici físic és tota activitat física planificada, estructurada i repetitiva, l’objectiu de la qual és millorar o mantindre la salut, la qualitat de vida o simplement recrear-se. Però, quina és la importància de l’activitat física física efectuada per xiquets, xiquetes i adolescents respecte al desenvolupament del seu cervell? Segons estudis, es confirma que l’esport influencia canvis en l’escorça prefontal anterior dreta, relacionant-se amb un millor control cognitiu. De la mateixa manera, la pràctica esportiva durant la infància i adolescència té un impacte positiu en les funcions emocionals i intel·lectuals.

Per tant, com a conclusió, cal dir que el cervell humà, gràcies a la seua plasticitat neuronal, té una gran capacitat per a modificar la seua estructura i funcionament. Això no sols permet suplir les mancances funcionals de la lesió, sinó que, a més, és determinant en les conductes, emocions, hàbits i estils de vida. L’exercici físic juga un paper molt important en les etapes de la infància i adolescència, ja que fa activar diverses zones del cervell, produint beneficis com l’estimulació del naixement de noves neurones en l’hipocamp i la promoció de la vascularització cerebral, retardant l’envelliment i el dany cerebral. També, disminueix l’ansietat i la depressió i augmenta l’autoestima i millora la sensació de benestar, incidint com a factor protector davant diverses malalties cròniques i el consum de drogues.

L’activitat física és fonamental per a un adequat desenvolupament cerebral de xiquets, xiquetes i adolescents, per la qual cosa és important promoure un “cos actiu per a un cervell actiu” (Alfaro et al., 2018).