MÀRQUETING SOCIAL

Aquesta modalitat de col·laboració, se centra en els acords i convenis que pot generar l’Àrea Social amb diferents empreses i entitats, tant públiques com privades. Tot això amb l’objectiu de dotar de majors recursos a l’Àrea Social per a poder continuar desenvolupant els seus projectes i iniciatives. Mentre ajudem a millorar la imatge social de les empreses col·laboradores i fomentem el seu compromís social.

Dins d’aquest format de col·laboració, podem destacar dos tipus de col·laboracions. D’una banda, col·laboracions amb marques que destaquen pels seus valors socials i/o caràcter esportiu, TIMPERS, Gambea, Match Worn Shirt, i Grup Saona, entre altres.