CÀRRECS, PATRONS I ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ CENT ANYS DEL LEVANTE UD

CÀRRECS

Sr. José Manuel Fuertes Vidal (President d’Honor)

Sra. Mª Dolores Boluda Fos (Presidenta)

Sr. Javier García Murillo (Vicepresident)

Sr. Miguel Navarro Máñez (Secretari no Patró de la Fundació)

PATRONS INSTITUCIONALS

GENERALITAT VALENCIANA: Sra. Paula Añó Santiago

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA: Sr. Pedro Cuesta Tobajas

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA: Sra. Rocío Gil

FFCV: Sr. Salvador Gomar Fayos

DELEGACIÓ DE PENYES: Sr. Ramón Escolano Llorens

FROG: Sr. Alberto Villanueva Torner

ASSOCIACIÓ DE FUTBOLISTES LEVANTE UD: Sr. Miguel Pallardó González

PATRONS DESIGNATS PEL LEVANTE UD

Sr. Pablo Sánchez Morante

Sr. Francisco Fenollosa Doménech

Sr. Braulio Pastor Mula

PATRONS DESIGNATS PER LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES

Sra. Maria Dolores Boluda Fos

Sr. Federico Ferrando Giner

Sr. Dionisio Montesinos García

Sr. Félix Lurbe Pérez

PATRONS DESIGNATS PEL PATRONAT

Sr. Jesús Miguel Crespo Flor

Sr. Sebastián Zaragozá Gigante

Sra. Kika Ruiz Sanahuja

Sr. José Luis Marín Carbonell

Sr. José Alberto Molina Hurtado

Sr. Javier García Murillo

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. Miguel Pallardó González

Sr. Alberto Villanueva Torner

Sra. Kika Ruiz Sanahuja

Sra. María Dolores Boluda Fos

Sr. Javier García Murillo

Sr. José Alberto Molina Hurtado

Sr. Braulio Pastor Mula