PATRONS DE LA FUNDACIÓ CENT ANYS DEL LLEVANT UE

José Manuel Fuertes (President d’Honor)
Vicente Furió (President)
Sra. Mª Dolores Boluda (Vicepresidenta)
Sr. Javier García Murillo (Secretari de la Fundació)

PATRONS INSTITUCIONALS

GENERALITAT VALENCIANA: Sr. Manuel Mata
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA: Sr. Andrés Campos
AJUNTAMIENT DE VALÈNCIA: Sra. Pilar Bernabé
FFCV: Sr. Salvador Gomar
DELEGACIÓ DE PENYES: Sr. Miguel Barrachina
FROG: Sr. Carlos Ayats
ASSOCIACIÓ DE VETERANS: Sr. José M. Moyano

DESIGNATS PEL LLEVANT UE

Sr. Francisco Javier Catalán
Sr. Francisco Fenollosa
D. Luis Enrique Calero

DESIGNATS PER LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES

Sra. Maria Dolores Boluda Fos
Sr. Manuel Moreno Olmos
D. Federico Ferrando Giner
D. Dionisio Montesinos García
D. Vicente Furió Garcerá
Sr. José Miralles Martínez

DESIGNADOS PEL PATRONAT

Sr. Jesús Miguel Crespo Flor
Sr. Sebastián Zaragozá
Dña. Kika Ruiz Sanahuja
D. José Luis Marín Carbonell
D. Rafael Poveda Blanquer
D. Javier García Murillo

COMISIÓN EXECUTIVA

Sr. Vicente Furió Garcerá
Sr. Luis Enrique Calero
D. José M. Moyano
Sr. Carlos Ayats
Sra. Kika Ruiz Sanahuja
D. Rafa Poveda
Dña. María Dolores Boluda Fos