En la seua reunió extraordinària celebrada el dia 21 de setembre, la Comissió Executiva de la Fundació Levante UD Cent Anys ha pres raó de l’oferta presentada el passat 16 de setembre per part de Sr. Miguel Ángel Valiente relativa a la potencial adquisició d’accions del “Levante UD, S.A.D.” representatives del 55% del capital social. Aquesta oferta serà traslladada al Patronat en el moment oportú perquè es pronuncie sobre la mateixa.