El Ple del Patronat de la Fundació del Llevant UD ‘Cent Anys’ s’ha reunit en la vesprada d’este dilluns 20 de juny de 2022 en l’estadi Ciutat de València per a celebrar Junta General Ordinària.

El resultat de la mateixa ha sigut:

Respecte a la ‘Presentación i, si és el cas, aprovació dels Comptes Anuals Consolidades corresponents a l’exercici anterior (2020-2021)’: aprovat per unanimitat, després de la corresponent exposició i aclariment de dubtes.

Respecte a ‘Presentación i, si és el cas, aprovació del Pressupost i Pla d’Actuació corresponents al pròxim exercici (2022/2023)’ aprovat per unanimitat, després de la corresponent exposició realitzada pel responsable de l’Àrea Social de la Fundació, D. Vicente Herrero, que va ser molt positivament valorada pels Patrons.

Respecte a ‘Presentación i informe sobre la pàgina web de la Fundación’. Els membres del Patronat van reconéixer el valuós treball presentat per D. Jaime Cañellas, responsable de Comunicació i Màrqueting, respecte a la nova web, i es va acordar per unanimitat que entre en funcionament el pròxim 1 de juliol.

Respecte al ‘Informe anual de Compliance’, que va ser presentat pel també membre de l’àrea Social i Compliance Officer de la Fundació, D. Alberto Grilles, va ser aprovat per unanimitat, destacant-se de que durant tota la temporada no s’ha produït cap denúncia ni incidència.

Respecte a 'Debate i reflexió sobre possibles modificacions i actualitzacions dels Estatuts Fundacionals i anàlisi del procediment aplicable. Si és el cas, adopció d’acuerdos’: per unanimitat, es va acordar que, en les pròximes reunions de la Comissió Executiva, i sempre respectant la legislació vigent i els Estatuts de la Fundació (disponibles en la pestanya ‘Llei de transparència’ de la web) , es procedirà a l’estudi i, si és procedent, actualització, dels punts susceptibles de millora.

Respecte a ‘A proposta del FROG, debat i reflexió sobre el model de Fundació en el futur. Si és el cas, adopció d’acuerdos’. La proposta del FROG va comportar un seré i pluralista debat sobre totes les hipòtesis de treball que es poden plantejar de cara a la possibilitat futura de què la Fundació deixara d’ostentar la majoria accionarial, una vegada acabada l’actual fase de venda d’accions i prèvia obtenció de les autoritzacions administratives corresponents del Protectorat de Fundacions. Donat el bon clima en què es va desenrotllar este debat, i atés que no hi ha cap proposta concreta, es va aprovar per unanimitat seguir tractant-ho en pròximes reunions.

Firmat: el Patronat de la Fundació del Llevant UD ‘Cent Anys’.