Dimecres passat, dia 13 de setembre, la Comissió Executiva de la Fundación Levante UD Cent Anys va celebrar reunió ordinària en la qual, entre altres qüestions, es va acordar proposar al Patronat que el substitut del Patró Sr. Rafael Poveda siga designat en la pròxima reunió d’aquest òrgan. En conseqüència, qualsevol persona que complisca els requisits per a ser designat en la seua substitució (cinc anys d’antiguitat com a soci i abonat, i posseir entre 1 i 30 accions del Levante UD, S.A.D.) i estiga interessat a presentar la seua candidatura pot comunicar-ho a la Fundación des del dia de hui, acompanyant una breu carta de presentació i el seu curriculum vitae. Aquesta comunicació haurà de fer-se a l’adreça de correu electrònic patronato@fundacionlevanteud.org

El termini de nomenament del substitut serà pel període pendent fins a acabar el nomenament del Patró substituït.